Tom Andkjær

Mit Politiske Værdisæt

Økonomisk støtte til min valgkamp: Via Mobilepay: 163550 - mrk: Tom Andkjær På forhånd tak


Hvorfor et

POLITISK VÆRDISÆT ?

Som politiker er dagligdagen fyldt med diverse dilemmaer, som man skal tage stilling til.


Uanset valget er det aldrig nemt, for der vil altid være nogen, som mener, det er forkert.


Det er derfor vigtigt, at man har sit værdisæt på plads, så man ikke farer vild eller vælter i de stormvejr, som man vil komme i.


Når jeg skal kæmpe vælgernes sag, har de krav på at vide, hvilke grundlæggende værdier jeg baserer kampene på.


Jeg er overbevist om, at alle politikere ønsker det bedste for Danmark. Forskellen ligger udelukkende i, hvilket Danmark man ønsker, og hvilken vej man vælger at tage. Her kan du læse om min vision for Danmark, og hvordan jeg ønsker den manifesteret.

MIT ØKONOMISKE VÆRDISÆT

Velstand kan godt eksistere uden velfærd, men velfærd kan ikke eksistere uden velstand.


Gennem en borgerlig økonomisk politik, som bla. består af en flad skat på 37% og en kraftig formindskning af afgifter, som tynger virksomheders konkurrenceevne, ønsker jeg at motivere dem, som har evnerne og viljen til at skabe velstand.


Udover det, så skal det være nemmere for familier at få dagligdagen til at hænge sammen f.eks via et skattefradrag for at passe børn hjemme indtil 3 års alderen samt en fjernelse af registreringsafgiften.


Det giver fleksibilitet og overskud hos børnefamilierne, og evt. en ekstra bil giver familierne flere muligheder for at vælge en optimal bopæl.

MIT SOCIALE VÆRDISÆT

For mig handler social ansvarlighed om at udfordre og motivere mennesker til at tage ansvar for eget liv.


Derigennem genvindes troen på, at man kan noget, og selvværdet vil vokse.


De svageste i samfundet skal ikke pakkes ind i vat.


For mig vil det umyndiggøre mennesker og resultere i dalende livskvalitet hos mennesker, som i forvejen har det svært.


Vi skal selvfølgelig ikke presse folk ud i noget, som de ikke er i stand til eller har evnerne til at klare, men det er på kanten, man lærer, og det er på kanten, man udvikler sig. Jeg er far til 2 børn og jeg har altid haft den holdning, at mine børn skal slå sig her i livet.


Jeg skal blot sørge for, at de ikke slår sig så hårdt, at det skader dem.


Jeg skal være den, som viser dem, at selvom man falder på cyklen og slår knæet de første mange gange, så skal man ikke stoppe med at prøve.


For følelsen, man opnår ved endelig at kunne cykle, er større end den smerte, man oplever, når alle andre cykler ud på eventyr, og man selv må blive hjemme, fordi man ikke havde modet og gav op.

VORES YNGSTE BORGERE

Staten skal ikke bestemme over familien.


Jeg er f.eks imod øremærket barsel, da det skal være op til den enkelte familie at disponere over barselsugerne.


På samme måde mener jeg, at det er den enkelte familie, som skal bestemme, hvilken skole og institution, barnet skal gå i.


Derfor skal pengene følge barnet.

VORES ÆLDSTE BORGERE

Vi står idag på skuldrene af den ældre generation, som har skabt den velfærdsstat, som vi alle nyder godt af.


Derfor mener jeg, at vi skal sætte deres velfærd før f.eks. ulandshjælp og alle de milliarder, som vi bruger på integration.


Der skal ikke bruges en krone på udenlandske statsborgere hverken her i landet eller i udlandet, før vi har sikret, at vores ældre har en god, tryg og værdig alderdom.


Ligesom pengene skal følge børnene i forhold til skoler og daginstitutioner, skal pengene også følge de ældstes valg af ydelser og bosteder

MILJØ & DYReVELFÆRD

Der er for mig ingen tvivl om, at vi står over for nogle store udfordringer i forhold til vores miljø.


Jeg mener, at vi kommer længst ved at gøre brug af flest mulige løsninger og ikke lader os begrænse.


Derfor er det vigtigt, at vi får den private sektor på banen.


Der skal være penge i at tænke grønt og udvikle grønne løsninger. Vi skal være foregangsland og vise verden, hvordan man producerer på en miljøvenlig måde, og hvor dyrevelfærden samtidig er i højsæde.


Vi skal derfor ikke nedlægge landbrug og kødindustrien, som ellers bare flyttes til lande, som har en meget ringe dyrevelfærd, og som ikke tænker på miljøet.


Verden stopper aldrig med at spise kød, så for mig er målet at producere det bedste og “grønneste” kød, som tilgodeser miljøet og dyrevelfærden.

INDVANDRING & INTEGRATION

Jeg har intet problem med et multietnisk Danmark, men er imod et multikulturelt Danmark.


Et multietnisk samfund byder alle etniciteter velkommen, som ønsker at leve efter nogle fælles værdier, hvorimod et multikulturelt samfund sidestiller alle værdier.


Man skal selvfølgelig kunne bo i Danmark, selvom man kommer fra en anden kultur eller har rødder i en anden kultur.


Det er bare altafgørende, at den danske kultur og de danske værdier er fundamentet i Danmark, og at man respekterer dem.


Vi skal have en begrænset indvandring, og der skal stilles konkrete krav til dem, som kommer, da vi ellers stille og roligt udvander dansk kultur og danske værdier.


Kravene bør være:

- Du skal kunne forsørge dig selv.

- Du skal lære dansk på et niveau, hvor du kan begå dig i samfundet og ikke kræver tolk

- Du skal respektere og indordne dig under danske værdier som ligestilling, 100% ytringsfrihed og demokrati


I Danmark skal vi have en stram men fair udlændingepolitik, som sætter Danmark og danskernes sikkerhed først.


Det betyder, at udlændinge, som begår kriminalitet, som takseres til fængsel, eller som er personfarligt eller samfundsskadeligt, skal udvises ubetinget af Danmark.


Danmark er et af verdens tryggeste lande, og den tryghed skal vi værne om.


Derfor er det vigtigt, at vi konsekvent bekæmper alle, som forsøger at skabe ufred og ødelægge trygheden.


I Danmark skal alle være lige og have de samme rettigheder.


Ingen skal have særbehandling pga. en ideologi eller religion.

MINE MÆRKESAGER

Som politiker skal man forholde sig til mange ting. Man vil møde mange udfordringer, og løsningerne findes altid i kompromiser. I et demokrati kan og bør ingen få alt, men alle skal have lidt.


Jeg vil i mit politiske liv skulle indgå kompromiser og i visse tilfælde sluge nogle kameler, fordi det vil give mening.


Der er dog altid områder, hvor man er mere kompromisløs. Det er ens mærkesager.


For mig er der 3 områder, som ligger mit hjerte meget nært:Nedlukning af jobcentrene


Jeg har selv været arbejdssøgende både før og efter, jobcentrene kom til verden.


Jeg har på egen krop oplevet begge systemer og er på ingen måde i tvivl om, hvilket system som både var mere effektivt og mindre ødelæggende for de arbejdssøgende.


Jobcentrene er blevet store ineffektive bureaukratiske monstre, som ødelægger mennesker mere, end de gavner.


De er blevet et kontrolorgan, hvor mennesker er blevet paragraffer og brikker i et bureakratisk puslespil, som ingen længere kan finde hoved og hale i.


Vi bruger milliarder af kroner på noget, som vi intet får ud af, og som ikke skaffer ret mange i arbejde.


Vi skal have ansvaret tilbage til fagforeningerne, hvor der sidder mennesker, som kender fagområderne og de kompetencer, som den arbejdssøgende har.


Fagforeningerne skal være bindeleddet mellem de arbejdssøgende og erhvervslivet.


De uarbejdsdygtige skal vurderes i regi af læger og sundhedsfaglige eksperter så der ligges en individuel plan, som den enkelte kan se sig selv i.


Vi skal give dem, som har ressourcer og virkelyst, ret til frihed og råderum og i stedet bruge kræfterne på dem, som har brug for lidt mere støtte og motivation.Ligestilling


Som søn af en rødstrømpe vægter jeg ligestilling meget højt.


Desværre oplever jeg igen og igen, at ligestillingskampen fratager mange kvinder deres frie valg og muligheder.


Der er specielt på venstrefløjen opstået en “drejebog” for, hvordan man er kvinde, og hvilke ambitioner en kvinde bør have.


Det er ikke frihed og ligestilling, tværtimod. Jeg oplever igen og igen, at organisationer, som påstår, at de kæmper for kvinders rettigheder, accepterer og går på kompromis med kvinders rettigheder for at tilgodese ideologier og kulturer, som er kvindeundertrykkende.


At kæmpe for ligestilling,- det er for mig også at kæmpe for mændenes ligestilling på de områder, hvor de diskrimineres.


Der er faktisk flere steder, hvor mænd ikke er ligestillet med kvinder.


Vi opleveder det bla. med servicelovens §109, som giver kvinder, der er udsat for samlivsvold ret til hjælp, som mænd, der er udsat for det samme ikke har.


Det handler bla. om 10 timers skatteyderbetalt psykologhjælp, ligesom børn, der følges med mor på krisecenter, får tilbudt hjælp, som børn der følges med far, ikke får tilbudt.


Min ligestillingskamp er både en kamp for mænd, kvinder og børn.Indvandring & integration


Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg brænder mest for indvandrepolitikken.


Jeg har selv en anden etnisk baggrund og på egen krop oplevet og oplever den forandring, der er sket i Danmark de sidste ca. 30 år.


Vi har i dag 2 yderfløje, som alt for ofte ødelægger debatten og gør os handlingslammet.


Der er tale om et brændfarligt område med masser af følelser og komplekse problemstillinger, og derfor kræver denne mærkesag også en mere uddybende forklaring, så der ikke er tvivl om, hvad jeg nøjagtig mener.


Jeg oplever desværre ofte at mange forblændes af de 2 yderfløjes misvisende fremstilling og forudindtagethed.


Lad mig først slå noget fast. Jeg mener ikke, at alle muslimer skal reddes over en kam.


Man kan sagtens være pæredansk, leve efter danske værdier og være demokrat, selvom man er muslim.


Islam er ikke problemet. Det er fortolkningen af islam, og hvor man placerer islam i sit indre værdisystem, som er afgørende.


Racisme har ikke en hudfarve eller ideologi. Den kan udøves af alle og imod alle. Racisme er racisme, og den skal altid bekæmpes!


Modsat hvad nogle tror om mig pga. mit politiske standpunkt, så ønsker jeg at beskytte alle danskere uanset muslimsk eller anden etnisk baggrund, som har købt ind på de danske værdier og den danske kultur.


Som nævnt tidligere er jeg modstander af et multikulturelt samfund, da jeg mener, at vi skal have et sæt fælles spilleregler, som er baseret på danske værdier.


Det bunder ikke i et had til andre kulturer eller et ønske om, at der ikke må findes andre kulturer i Danmark.


Det bunder derimod i kærlighed til den danske kultur og et ønske om, at Danmark forsat skal være et unikt land med en unik kultur.


Vi var de første til at give homoseksuelle ret til ægteskab. Vi var foregangsland for kvinders frihed. Vi var de første til at frigive porno. Vi er grundlæggende et af verdens frieste lande.


Jeg kæmper for et stop for spontan asylsøgning i Danmark.


Ansøgning om asyl skal foregå i asylansøgernes nærområde.


Jeg mener ikke, at det er humant at hive folk herop, som vi på forhånd ved, ikke har store chancer for at få asyl og derfor ender i asylcentre i flere år.


Jeg vil også kæmpe for en begrænset indvandring, da for stor indvandring vil udvande den danske kultur.


Det vil blive en gradvis naturlig konsekvens, hvis vi ikke har grænser for, hvor mange forskellige kulturer, der kommer til landet, og hvor stor koncentrationen af de forskellige kulturer er.


Hvis der f.eks. kom 500.000 amerikanere til Danmark, ville de efter få årtier have udviklet sig til en magtfaktor i Danmark.


Det kunne resultere i, at de ønsker at bringe elementer til Danmark fra den amerikanske kultur, som strider imod dansk kultur. Det kunne f.eks. være retten til at bære våben.


Jeg ønsker ikke, at man i Danmark skal have lov til at bære våben, så derfor vil jeg også til enhver tid kæmpe imod en stor indvandring fra USA.


På tilsvarende vis skal vi altid kæmpe for, at andre kulturer, som kommer til Danmark, holdes på et niveau, hvor de ikke får indflydelse på grundlæggende danske værdier. Integration skal altid være ens eget ansvar.


Der skal sættes krav til dem, som kommer til landet. Derfor er det også vigtigt, at vi kun tager dem til landet, som har en reel interesse i og mulighed for at efterleve kravene.


Kravene handler om at lære dansk, forsøge sig selv og aktivt søge at blive en del af det danske samfund og værdifællesskab. Vi skal ikke have enklaver, hvor der hersker fremmed kultur, som overtrumfer dansk kultur og danske værdier.


Det vil splitte landet og det værdifælleskab, som binder Danmark sammen.


Vi skal hjælpe folk i nød, men ikke på bekostning af vores eget land og befolkning.


Vi skal hjælpe folk i nød på den for danskerne bedste måde økonomisk og menneskeligt.


Det er f.eks. hverken økonomisk eller menneskeligt fornuftigt at bruge ca. 35 milliarder på en lille gruppe indvandrere, som har haft ressourcerne til at rejse flere tusinde kilometer herop, når vi kunne hjælpe mange flere og mere sårbare mennesker i nærområderne for de samme penge.


Jeg vil kæmpe for en indvandrerpolitik, som reelt giver dem, som er villige til at yde og blive en del af vores værdifællesskab en chance for at skabe sig et godt liv i Danmark.


Jeg vil kæmpe for en indvandrerpolitik, hvor dem, som ikke vil, og som vælger at udnytte vores gæstfrihed, ikke kan gemme sig bag ved religion og hudfarve eller bagved dem, som har bidraget positivt og taget de danske værdier til sig.


Jeg vil kæmpe for en konsekvent linje overfor kriminelle indvandrere og religiøse ekstremister, som ødelægger de broer, som jeg ønsker, der skal bygges mellem etniske danskere og nydanskere.

AFRUNDING

Du har nu fået et indblik i, hvem jeg er, og hvad jeg står for.


Jeg håber, at dette indblik har givet dig lysten til at bakke mig op, og at jeg i dine øjne vil være en gevinst for Folketinget, demokratiet og ikke mindst for Danmark.

HJÆLP MIG IND PÅ BORGEN

En valgkamp er dyr, og jeg har derfor brug for al den økonomiske støtte jeg kan få. Intet beløb er for småt.


Kunne du tænke dig at hjælpe mig økonomisk, kan du sende dit bidrag via Mobilepay: 163550 - mrk: Tom Andkjær

KONTAKT